Alt om naturbeskyttelse i Danmark

Har du spørgsmål til naturbeskyttelse i Danmark og hvad det indebærer? Du kan få svar på alle dine spørgsmål nedenfor.  

Hvad betyder naturbeskyttelse?

Når man taler om naturbeskyttelse, er der tale om en samlet betegnelse for en lang række tiltag over hele verden. Disse tiltag udføres for at sikre mangfoldigheden af arter og natur over hele kloden og at sikre ressourcerne fra naturen.  

rahbek media BX7CafmQ8ps unsplash 1024x575 - Alt om naturbeskyttelse i Danmark

Der er en lang række internationale regler, som er blevet vedtaget på globalt plan. Her tænker vi fx på Bern-konventionen, Biodiversitetskonventionen i FN, Natura 2000 projektet i Den Europæiske Union, og World Conversation Union. Derudover er der også tiltag på nationalt plan og i Danmark samles det under Naturbeskyttelsesloven, som bliver forvaltet af Miljøministeriet.  

Dertil skal det også nævnes, at der er en række miljøorganisationer, som ikke er statslige. Den mest kendte er uden tvivl Verdensnaturfonden WWF, og derudover har vi også Dansk Ornitologisk Forening og Naturfredningsforeningen i Danmark.  

Hvilke redskaber bruges til at beskytte naturen?

Der er mange forskellige redskaber til at beskytte naturen. Det kan være naturpleje, områdebeskyttelse, artsbeskyttelse, naturfredning, oprettelse af naturreservater, overvågning, naturgenopretning, samt planlægning og overvågning langs søer, åer og lignende. Man ville også tro, at det omhandler skove, men faktisk er det ikke tilfældet i Danmark, og det kan du læse mere om ved at læse nedenfor.  

De danske skove er ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven

Der er enormt mange skove i Danmark. Ved årtusindeskiftet i 2000 var omkring 11 procent af Danmark dækket af skove, og det svarer til 4860 km². Størstedelen af de danske skove ligger i Jylland, som udgør tæt på halvfjerds procent af de danske skove. Men selvom skov er den mest udbredte form for natur i Danmark, er de ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det er skovloven, som beskytter skovene i Danmark.  

Så hvad dækker naturbeskyttelsesloven?

Den danske naturbeskyttelseslov er skabt til at beskytte vilde planter og dyr samt deres levesteder i Danmark. Derudover beskytter loven også den danske adgang til at færdes i naturen i Danmark samt de kulturhistoriske værdier, som er forbundet med naturen.  

Man kan dele den danske naturbeskyttelseslov op i seks dele:  

* Fredning af områder  

* Beskyttende naturtyper  

* Beskyttelseslinjer  

* Artsbeskyttelse  

* Regler om offentlighedens adgang  

* Regler om naturpleje  

Hvad er beskyttet natur i Danmark?

kristijan arsov 6WvprxwuPMU unsplash 1024x683 - Alt om naturbeskyttelse i Danmark

Vi har allerede informeret om, at skove ikke er dækket af naturbeskyttelsesloven, men af skovloven. Men hvad er betegnet som beskyttet natur i Danmark? Dette begreb dækker hele landets vandløb, og søer samt udyrkede, åbne landområder i Danmark, som har vilde plantearter og dyrearter. Derudover er moser med alt fra højmoser til bundløse sumpe også dækket af naturbeskyttelsesloven i Danmark.  

Der kommer flere og flere nationalparker i Danmark

I 2008 fik Danmark sin første nationalpark i form af Nationalpark Thy. Siden har Danmark fået yderligere fire nationalparker i form af Nationalpark Mols Bjerge (2009), Nationalpark Vadehavet (2010), Nationalpark Skjoldungernes Land (2015) og Nationalpark Kongernes Nordsjælland (2018).  

Det pudsige i Danmark er, at nationalparkerne ikke er yderligere beskyttede, end hvad allerede er gældende, når det kommer til bestemmelser for området. Det vil sige, at de fem nationalparker ikke lever op til den internationale naturbeskyttelsesorganisation ICUNs kriterier for en nationalpark. Dette har blandt andet ført til, at Enhedslisten ikke ønsker at kalde områderne for nationalparker, da de ikke lever op til den internationale definition af en nationalpark.  

Det er dog positivt, at der bliver gjort noget inden for nationalparker i Danmark, og mon ikke at dette blot er begyndelsen på yderligere naturbeskyttelse af ekstraordinære områder i Danmark?